ثبت نام ناشران
  • موفقیت بدون ریسک

کتاب موفقیت بدون ریسک

با استفاده از دکمه ستاره این کتاب را به دیگران توصیه کنید.
    ویژگی های محصول
  • گروه سنی : عمومی
  • جلد : شومیز
  • قطع : رقعی
  • قیمت : 44000 ریال
انتشارات نسل نواندیش منتشر کرد:جایی که هستید همان جاییست که هستید.دنیاشما و من ترکیبی است ازسه بخش:گذشته,حال,اینده.توجه داشتن به گذشته یا اینده شمارابه دردسر و زحمت خواهد انداخت و تاثیرشما را در زمان حال بی اثروبی نتیجه می کند. تمام انرژی شما برای به انجام رسانیدن آن است که توانایی شما برای خوشحالی،وحداکثر کنترل شخصی شمابرزمان حال باشدوتکیه برآن،امرمهمی است.تنهاکنترل شماودقت شمابرهمین دقایق یالحظه های زمان حال است.راجع به ان فکرکنید.اگرمی خواهیدهمین صندلی راکه روی آن نشسته ایدحرکت دهیدفقط این کاردرزمان حال میسر است وحتی قدرت بدنی شمانیزمحدودبه همین زمان است.شمانمی توانید هم در گذشته وهم در آینده صندلی خودتان راتکان دهید.فقط می توانید آرزوکنیدکه ای کاش آن رادرگذشته تکان داده بودید،یامی توانید به زمانی درآینده برای حرکت دادن آن فکرکنید،اماهیچ یک ازآرزوهای شما اهمیتی ندارد.شماتوان تغییرگذشته راندارید.فقط درزمان حال این قدرت راداریدکه افکارواحساسات ونظریات خودرا راجع به گذشته کهنه تغییر دهید.بعدازهمه این هاتفکرشما،احساس هیجان انگیزشماوطرزتلقی شمابه گونه ای است که درهرلحظه به جز خود شماکسی نمی تواندروی آن اعمال قدرت کند.مگراینکه به دیگران اجازه دهید به طریقی که خودبه آن فکرمی کنیددیگران هم فکرکنند.می توانیدتاثیر هردوعکس العمل یاجواب دادن به گذشته راخودانتخاب کنید.نخستین عکس العمل نسبت به گذشته این است که به افکارتان اجازه بدهید که به عقب برگرددمانند دری که بر پاشنه گرددوهمان احساسات هیجان انگیز رانسبت به اتفاقات گذشته تحریک کنید،درست مثل وقتی که برای اولین بار آن را تجربه کردیدوعلاقه ای به آن نداشتید. پاسخ به گذشته پذیرفتن این نکته است که در زمان حال به عنوان یک جای موجه کجا هستید وسپس برخورد با گذشته،یعنی این که هیچ چیز بیش از انچه اکنون در جریان است اهمیت ندارد.بدانید هیچ قدرتی روی زمان حال شما بیش از انچه وجود دارد تاثیرنداشته است.باهمه وجودبپذیریدکجاییدواز همان جا حرکت کنید.
مشخصات
نام نویسنده - مترجمچارلز جی.گیونز
ناشرنسل نواندیش
گروه سنیعمومی
تعداد صفحات0
شابک9789644120565
نوبت چاپ1386
جلدشومیز
قطعرقعی
برای ثبت نظر وارد اکانت کاربری خود شوید یا در سایت شهر کتاب ارومیه ثبت نام کنید.

فروشگاه رادلینا، بررسی، انتخاب و خرید آنلاین